ALGUNS LLIBRES D’ARTISTA

Diu un proverbi hindú que “un llibre obert és un cervell que parla; tancat, un amic que espera; oblidat, una ànima que perdona; destruït; un cor que plora.”

Un llibre d’artista no és un llibre d’art, és un objecte (que pot ser exemplar únic o seriat), una obra d’art, una forma d’expressió artística. Per a l’artista plàstic, el llibre d’artista esdevé el suport on poder crear amb una gran llibertat formal i conceptual. La diversitat dels materials emprats i de les tècniques artístiques són gairebé il·limitades, des de les més tradicionals fins a les que permeten una major experimentació. Per això, el llibre d’artista és un mitjà d’expressió artística totalment diferenciat de la pintura, l’escultura, etc., i cal considerar-lo un gènere artístic. Com diu Anne Moeglin-Delcroix: “es pren consciència del llibre com una entitat artística pròpia, que crearà un nou gènere independent, que serà, per tant, un gènere d’art contemporani.” És gairebé impossible etiquetar o classificar aquest univers dels llibres d’artista, tant els podem trobar en el sector editorial com en el galerístic.

Aquí el meu petit homenatge als llibres, que han marcat el destí de la meva força creativa.

Núria Rossell, Bosque, llibre d’artista.
 
Núria Rossell, Diaris de nàufrag, llibres d’artista.
 
 

Núria Rossell, Un bri d’enyor, llibres d’artista.

 

Núria Rossell, Diaris blaus, llibres d’artista.

 

Núria Rossell, Niu,  llibre d’artista.

 

Núria Rossell, Mots, llibre d’artista i pedra gravada.

 

Núria Rossell, llibres d’artista.

Núria Rossell, In Memoriam, llibre dels genocidis, llibre d’artista.

 

Núria Rossell, Orígens, llibres d’artista.

 

Núria Rossell, Femení singular, llibre d’artista.