Mediterrània Ment

“Recull el patrimoni del matí

damunt la sorra on els petits cargols

mostren la simetria

de l’espiral, centre de llur bellesa.”

(Joan Margarit)

Sèrie d’escultures fetes amb filferro i paper. En algunes, hi ha fragments de la meva pròpia obra, de llibres vells, de manuscrits antics… Planxes de coure o de llautó, tarlatanes… Elements diversos que conformen unes obres inspirades en la Mediterrània.
Fotos: Joan Borràs (fotògraf)

(escultures de paper)