Diaris blaus

“Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días,

porque cada día tiene una historia y nosotros

somos las historias que vivimos.”

(Eduardo Galeano)

Els Diaris blaus són llibres objecte. Encara que no s’hi narri una novel·la, aquests llibres tenen molta història viscuda. Cada exemplar està creat a partir d’un llibre vell. L’obra pictòrica substitueix les velles cobertes i hi incorporo diferents objectes recuperats. Les pàgines del llibre s’han fusionat, de manera que ja no podem passar pàgina, el diari guarda el secret a l’interior i sols podem gaudir de la coberta.

(llibres objecte)