Mediterrània, el meu país

“Soc d’algun lloc de la Mediterrània,

soc de la República de la Tramuntana.”

Dani Macaco

Potser la Mediterrània només és una mar interior, “un poc d’aigua salada al cor de cada home”, com diu Gabriel Janer Manila. Potser. Però els que la sentim com a un país volem per al futur unes aigües tan netes que reflecteixin la memòria dels pobles que la conformen.

 

Litografia. Edició de 99 exemplars numerats, sobre paper de fil Velin Arches de 50×76 cm.
Litografia “Mediterrània, el meu país”, de Núria Rossell, per a UnNouaire, promotora de cultura catalana”.