Fragments

“Dibuixar amb la tisora i retallar el color.”

(Henry Matisse)

El collage és un joc creatiu. Els cubistes afegien paper a les obres per augmentar els efectes de la descomposició. Els surrealistes s’enviaven poemes collages on text i imatges s’integraven dins la mateixa obra. En la sèrie Fragments l’obra es descomposa i cada fragment pren força fins a formar part d’una nova composició.

(collage sobre paper)