2008

  • Entinta. Crystal Palace Hotel. Barcelona
  • Lorca. Homenatge a Federico García Lorca. Can Xerracan. Montornès del Vallès (Barcelona)
  • Gravats. Centre Cultural La Farinera del Clot. Barcelona